Οι συναντήσεις της Συνέλευσης γίνονται κάθε Τετάρτη στο Αυτοδιαχειριζόμενο Κυλικείο Νομικής στις 8μμ. email: synel.syntagma@espiv.net

İşçi ve İşsizler Meclisi’nin Süregelen Kemer Sıkma ve Değersizleştirme Politikasına Karşı Çağrısı

(Önümüzdeki Toplantı: @ Syntagma Meydanı, Pazartesi, 20/7, 19:00)

Geçtiğimiz beş sene boyunca yalnızca emek gücümüzü değil aynı zamanda bir bütün olarak hayatımızı değersizleştirme politikası (“Memorandum” olarak da bilinmektedir) amansız ve acımasızca sürdü Bu politikayı devletin ve sermayenin hem sağ kanadı hem de sol kanadı sunuyor ve savunuyor.

Biz, bu duyuruyu yapan ücretli işçiler, işsizler, öğrenciler ve ev kadınları, ya işyerlerimizde ya da yaşadığımız işçi sınıfı mahallelerinde tüm bu yıllar boyunca muhtelif sınıf mücadelelerinin içerisinde bulunmuş kişileriz.

Bir bütün olarak kemer sıkma ve değersizleştirme politikasına HAYIR anlamında son referandumda HAYIR oyu verenler olarak veya siyasi partilerin dayattığı ikilemleri reddederek bilinçli olarak referandumu boykot edenler olarak bizler ortak bir istenci paylaşanlarız. Bu, patronların çıkarlarına karşı sınıfımızın çıkarlarını savunma ve sosyal ihtiyaçlarımızı karşılamak için kolektif eyleme mümkün olan tüm yollarla katkı yapmak istencidir.

Kısaca sınıfımızın ve ihtiyaçlarımızın görünürlüğünü kamusal alanda örgütlemek gerekliliğini paylaşıyoruz.

Geçtiğimiz beş sene içinde çok fazla acı çektik ve şimdi kapitalist devlet, 3. Memorandum’u kabul ederek, acı çekmeye devam edeceğimizi garantiliyor: ücret ve emeklilik maaşı kesintileri, sağlık ve eğitim harcamalarında ve zaten mevcut olmayan işsizlik yardımlarında kesintiler, evlerimizin doğrudan vergilendirilmesinde ve gıda ve ulaşımın dolaylı vergilendirilmesinde artışlar.

Yerel ve uluslararası kapitalistlerle onları temsil eden siyasi elemanların önümüze attığı “insanı yardım”ların üzerine tükürüyoruz. Biz dilenci değiliz, bunlara ihtiyacımız yok; bizim “hümanizm”imiz ve onlara sağladığımız mecburi emek zaman sayesinde hala koltuklarında oturan onlar.

Son gelişmelerin edilgen seyircileri olmayacağız. Muhtelif siyasi metaların fiyatlarına vitrinlerden aval aval bakmayacağız.

Tefeci devletlerle aynı kafa bulandırıcı ideoloji ve “istisna durumu” pratiğini paylaşan hükümetteki sahtekarlar “Avrodan çıkıştan ve mali boğulmadan kurtulduk!” diyorlar. Yalandan şantaj ikilemlerinin (“avro mu drahma mı?”) arkasında, ‘istisnevi’ değil daimi olarak yerel ve “yabancı” proletaryanın üretken ve yeniden-üretken emeğinin yarattığı zenginliğe el koyma ihtiyaçlarını saklıyorlar.

Bizim olanı geri alacağız! Biliyoruz ki en anlık ihtiyaçlarımızı karşılamamız bile bizim ve bizden önceki proleter kuşakların yarattığı üretim, dağıtım ve iletişim araçlarının el değiştirmesini gerektiriyor.

Meclisimize faşistlerin, ırkçıların, cinsiyetçilerin ve stalinistlerin katılmasını istemediğimizi ilan ediyoruz. Biz yurtsever değiliz, hiçbir milli bayrak altında mücadele etmiyoruz. Bizim evimiz bütün dünyadır. Her yerde sahtekar siyasetçilerin toplumsal eşitsizlik ve emek sömürüsü gerçeğini gizlemek için kullandığı, belirsiz ve hedef şaşırtan “yurttaş”, “komşu”, “halk” gibi etiketler altında mücadele etmiyoruz.

Geçtiğimiz senelerde işyerlerinde ve mahallelerde değersizleştirme ve kemer sıkma politikasına karşı savaşmış ve savaşmaya devam eden herkesi, tüm yoldaşları bizimle örgütsel çabalara girmeleri ve yeni memorandumun şu günlerde Parlamentoda gayrı-resmi SYRIZA – ANEL – Yeni Demokrasi – PASOK – To Potami tüm-parti koalisyonu tarafından oylanacak uygulama yasalarına direnmeye devam etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Ve her şeyden önemlisi, ortak ihtiyaçlarımızın anlık tatmini için yollar bulmak için bu çağrıda bulunuyoruz.

Syntagma Meydanı İşçi ve İşsizler Meclisi (14/7/2015)

Ek: 15 Haziran Çarşamba günü, kamu sektörü işçilerinin sabah eyleminin sonunda İşçi ve İşsizler Meclisi metroda ücretsiz ulaşım amaçlı bir müdahale yaptı. 16 Haziran’da faaliyet ve etkinliklerin organizasyonu için ilk toplantıda önerilen çalışma grupları oluşturuldu. 19 Haziran Pazar günü İşçi ve İşsizler Meclisi, Pazar tatilinin kaldırılmasına karşı Atina’nın merkezi caddelerinde birini kapatacak olan grevci hizmet sektörü işçileriyle dayanışma eylemi gerçekleştirecek. 21 ve 23 Haziran günlerinde İşçi ve İşsizler Meclisi Syntagma Meydanı’nda biri yeni kemer sıkma politikaları, diğeri ise fiyatları ve borçların bizim tarafından düşürülmesi üzerine iki açık toplantı düzenleyecek.